Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Meröppet 2018

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Inleda meröppet på Purmo bibliotek och utgående från de erfarenheter det ger utvidga meröppetkonceptet till två andra enheter.
Kulturnämnden fattade 29.9.2015 principbeslut om meröppet

AXdAX 2018

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Biblioteket tillsammans med andra aktörer i Kulturhuset AX vill vi ge möjlighet för hemmavarande som har svårt att ta sig till biblioteket att ta del av bibliotekets tjänster och kulturutbud genom att ordna transport till AX. Genom samarbete med alla dessa parter kan vi få ihop ett paket som är attraktivt för målgruppen, som på detta sätt skulle få tillgång till ett mångsidiga bibliotekstjänster, varierat kulturutbud och social samvaro.

okm
avi