Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Ge ungdomarna plats på biblioteket / Nuoret osaksi kirjastoa 2018

Målet med projektet är att stärka bibliotekspersonalens kompetens och ge dem redskap i kontakten med ungdomarna, så att denna kundgrupp blir en naturlig del av biblioteket. Med projektet vill vi också ge ungdomarna ett eget rum, som de själva får vara med och planera, i det nyrenoverade huvudbiblioteket i Sibbo.

Tema 2: Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet (utveckla invånarnas metoder att delta samt utveckla bibliotekets lokaler som gemenskapsbaserade mötesplatser).

okm
avi