Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Johtti girjerádju-Jutaava kirjastotyö 2013

Jatkaa ja kehittää saamelaisalueen kirjastoissa aloitettua tapahtumatuotantoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Johtti girjerádju/Jutaava kirjasto 2012

Hankkeen tavoitteena on saamelaisen kulttuurin ja kirjallisuuden näkyville tuominen ja avaaminen. 

okm
avi