Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Satumaisen liikuttava kirjastoretki 2013

Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille päiväkoti-ikäisille lapsille mahdollisuus päästä kirjastoon välimatkoista huolimatta ja tukea lasten henkistä hyvinvointia tarjoamalla positiivisia elämyksiä itse tekemisen ja kokemisen kautta.

Missiona lukevat lapset 2012

Lasten ja nuorten lukutaidon ja -harrastuksen ylläpito ja kehittäminen

okm
avi