Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Voimaannuttavat runot ja tarinat 2017

Hankkeen tavoitteena on runojen ja tarinoiden tunnetuksi tekeminen sekä ihmisten havahduttaminen siihen, että kirjallisuudella on terapeuttinen vaikutus erilaisissa elämäntilanteissa. Tapahtumien tavoitteena on aktiivisen elämänotteen ylläpitäminen ja mielenvirkistyksen tuominen. Runoiltojen tarkoituksena on tavoittaa eri yhteistyötahojen kautta myös nitä ihmisiä, jotka eivät käytä kirjastoa.

Käynti kirjastossa kannattaa 2014

Hankkeen ideana on kirjaston tarjoamien kulttuurin hyvinvointivaikutusten esille nostaminen.
Kirjaston kokoelmissa on runsaasti ihmisen arkiseen elämään liittyvää, hyvinvointia edistävää aineistoa. Suurin merkitys on tietenkin kaunokirjallisuudella, mutta kirjastoissa on myös paljon vaikkapa musiikkia ja tietokirjallisuutta esim. erilaisista terapioista. Haluaisimme Maskun ja Nousiaisten kirjastoissa nostaa näitä aineistoja näkyvämmin esille järjestämälllä Maskun pääkirjastossa, Lemun kirjastossa ja Nousiaisten pääkirjastossa 5 - 6 aiheisiin liittyvää tilaisuutta. Samalla voimme esitellä kirjastojen aineistotarjontaa näihin aiheisiin liittyen.
Kunkin tapahtuman aikana kaikissa alueen kirjastoissa pidettäisiin ko. aineistoja esillä. Kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimet voisivat, aiheesta riippuen olla mukana järjestelyissä. Myös kolmas sektori voi olla yhteistyökumppanina.
Tarkoituksena on houkutella kirjastoon uusia asiakkaita ja esitellä monipuolisia kokoelmia sekä aktivoida asukkaita kiinnostumaan kirjastosta ja sen tarjonnasta itsehoitomenetelmiin liittyen. Netti ei korvaa kaikkea tiedon tarvetta. On tärkeää, että voidaan kokoontua jonkin aiheen ympärille silmätysten ja vaihtaa ajatuksia. Tavoitteena on myös kunnan harrastusmahdollisuuksien esittely ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Tapahtumista tiedotetaan Vakka-Suomen Sanomissa, kirjastojen kotisivuilla, kirjastojen Facebook-sivuilla ja Vaski-kirjastojen verkkosivuilla.

Lukeminen tekee hyvää 2013

Lukeminen tekee hyvää -kampanjan avulla on tarkoitus edistää lukemista, koulujen ja kirjastojen välistä yhteistyötä sekä kehittää monipuolista lukutaitoa. Kampanjassa luodaan keinoja, joilla lapset ja nuoret sitoutetaan lukemiseen ja elinikäiseen harrastukseen.
Kirjasto tekee hyvää – se on paikka kehittää monipuolista lukutaitoa, tietoyhteiskuntataitoja, löytää uusia näköaloja ja toivoa. Afrikassa tiedon saannin rajoittaminen on ollut monen epätasa-arvoisen yhteiskunnan käyttämä tehokas keino. Kampanjassa on tarkoitus tukea Suomen Kirjastoseuran kehitysyhteistyöprojektia ja nostaa esille hyvän lukutaidon merkitys tasa-arvoa ja elämässä pärjäämistä edistävänä tekijänä.

Hitaasti kirjastossa 2012

Hitaasti kirjastossa –hankkeen tapahtumasarja slow life – downshiftaajan unelma osallistuttaa kirjastonkävijän pohtimaan oman elämänsä kulkua ja löytämään uusia tapoja olla elämässä kiinni. Sloganina on: slow life on arvokasta ja downshiftaaja löytää tasapainon. 

okm
avi