Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Kirjasto koulutusalan valinnan tukena 2018

Nyt haettavassa hankkeessa rakennetaan 10–15 -vuotiaille Älypolun kaltainen toiminnallinen tekoälyä hyödyntävä sovellus, jolla kirjastot tulevat mukaan näihin “Tutkinto kaikille” -talkoisiin. Tutkinto kaikille -sovellus kartoittaa nuoren kiinnostusta tekemisten ja mielikuvien kautta ja esittelee lähialueella olevan koulutustarjontaa kirjaston sisältöjen ja internetin avoimen sisällön avulla niin, että hänelle muodostuu parempi kuva kouluttautumismahdollisuuksista sekä käsitys mistä voisi hakea lisätietoa. Kirjaston kannalta hankkeen ja sovelluksen lisäarvo on kirjaston
tietopalvelujen ja aineistojen tutuksi tekeminen nuoremmalle käyttäjäkunnalle.

Samalla oppilaitosten tarjoama koulutustarjonta tuodaan esiin oikealla hetkellä, kun siihen liittyvää ammattia tai aihetta tutkitaan kirjastoaineiston kautta.

Menneisyydestä nykyaikaan – VHS:t digimuotoon 2016

Hanke  toteutetaan suunnitelmien mukaisesti vuoden 2016 aikana.  

Asiakkaille saadaan mahdollisuus tallentaa digimuotoon VHS-nauhoja, C-kasetteja, negatiivejä, vanhoja valokuvia, LP-levyjä ja diakuvia.

Digitointihuoneeseen hankitaan kaikki tarvittavat laitteet ja henkilökunta saa lyhyen opastuksen laitteiden käyttämiseen.

Asiakkaita varten laaditaan ohjekansio, josta löytyy yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet kaikkien laitteiden käyttöön.

 

Lukemisen tueksi koirakaveri – Lue koiralle 2016

Lukemisen ja lukutaidon merkitys on erittäin tärkeää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja opinnoissa menestymisessä. Etenkin poikien lukutaidossa on jo havaittu huomattavia puutteita. Siksi Eurajoen kirjastossa on päätetty kokeilla Lue koiralle/koirakaveri-toimintaa. Tarkoitus on edistää lasten lukuintoa. Kyseistä toimintaa on jo kokeiltu joissain kirjastoissa – ja hyväksi havaittu.

okm
avi