Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Nya vindar! 2015

Vi vill med marknadsföringskampanjen väcka potentiella eller passiverade biblioteksbesökares intresse för bibliotekets serviceutbud.

Biblioteket på kartan genom invånardelaktighet 2013

Marknadsföring av biblioteket genom kommunikation med invånarna så att delaktighetsaspekten tas i beaktande genom hela projektets gång.