Sort by

Löytyi 7 hanketta.

Ung i sinnet - men gammal i skinnet 2017

Projektet har som målsättning att modernisera Dalsbruks biblioteks servicekoncept för att bli mer kundorienterat och ändamålsenligt samt få en bredare roll som mötesplats för alla åldrar.

Från biblioteksstig till mediestig 2014

Biblioteks- och mediefostran i samarbete med skolorna inom Kimitoöns kommun, inklusive andra stadiets utbildning.

Modern teknik till Kimitos nya bibliotek 2013

Kimito bibliotek flyttar till nya utrymmen under våren 2013. Projektunderstöd söks för att i större utsträckning kunna utnyttja modern teknik vid användningen av biblioteket och för att informera kunderna om bibliotekets tjänster.

Prata böcker! 2013

Bokprat som läsinspiration för kommunens skolelever

Fråga experten 2012

Utlåningen av facklitteratur har minskat på biblioteken vilket säkert till en del beror på informationsflödet på internet. Bibliotekspersonalen försöker på olika sätt lyfta fram den facklitteratur som köps in men alltid hittar inte böckerna sina låntagare eller låntagarna hittar inte de böcker de behöver.

Datorer för sökning i bibliotekskatalogen 2012

Biblioteken i Kimitoöns kommun har 2 datorer som kunderna kan boka för användning. Dessa datorer är i flitig användning. Biblioteken saknar datorer som kunder använder enbart för att söka i bibliotekets katalog.

Bibliotekets del av "Kulturstigen" i Kimitoöns kommun 2012

Kimitoöns kommuns kulturenhet kommer att genomföra projektet Kulturstigen som är en plan som ger grunden till att varje elev i den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun besöker olika kulturanstalter ett bestämt antal gånger om året. Ett av besöksmålen är kommunens bibliotek.