Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Fråga experten 2012

Utlåningen av facklitteratur har minskat på biblioteken vilket säkert till en del beror på informationsflödet på internet. Bibliotekspersonalen försöker på olika sätt lyfta fram den facklitteratur som köps in men alltid hittar inte böckerna sina låntagare eller låntagarna hittar inte de böcker de behöver.

Datorer för sökning i bibliotekskatalogen 2012

Biblioteken i Kimitoöns kommun har 2 datorer som kunderna kan boka för användning. Dessa datorer är i flitig användning. Biblioteken saknar datorer som kunder använder enbart för att söka i bibliotekets katalog.

Bibliotekets del av "Kulturstigen" i Kimitoöns kommun 2012

Kimitoöns kommuns kulturenhet kommer att genomföra projektet Kulturstigen som är en plan som ger grunden till att varje elev i den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun besöker olika kulturanstalter ett bestämt antal gånger om året. Ett av besöksmålen är kommunens bibliotek.