Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Nya vindar! 2015

Vi vill med marknadsföringskampanjen väcka potentiella eller passiverade biblioteksbesökares intresse för bibliotekets serviceutbud.

En läsande kommun - en läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun 2015

Att genomföra en mångsidig läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun med målsättning att aktivt nå ut till olika målgrupper och sänka tröskeln för nya biblioteksbesök.