Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Omatoimikirjasto omaksi 2018

Hankkeen tavoite on yhdessä Masalan alueen asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa suunnitella ja toteuttaa omatoimikirjasto, jota käytetään, ja jonka käyttäjät kokevat omakseen.

Sitsit kirjastossa/Sits på bibban 2013

Kirkkonummen kirjasto haluaa tämän hankkeen avulla tehdä kirjastopalvelut tutuiksi paikkakunnan aikuisväestölle ja tavoittaa ne potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät ole kirjastoa vielä löytäneet. Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään kirjastoiltoja, joihin kutsutaan paikkakunnalla toimivia yhdistyksiä, järjestöjä tai muita olemassa olevia ryhmittymiä. Illan aikana osallistujat saavat tietoa siitä, mitä kirjastosta nykyään löytyy, minkälaisia palveluja tarjoamme ja mitä kaikkea kirjastossa tapahtuu.

Kirkkonummen kunnankirjasto/Monikulttuurisuus-projekti 2012

Kirkkonummella puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi 59 eri kieltä. Kirkkonummelle maahanmuuttajat tulevat omin neuvoin muista kunnista oleskeluluvan saatuaan. Näiden henkilöiden tavoittaminen ja kotouttaminen on hankalaa. Projektin tavoitteena on tukea maahanmuuttajan oman identiteetin rakentamista, tehdä kirjastosta matalankynnyksen portti suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tehdä kirjasto tunnetuksi avoimena julkisena tilana, jossa eri ryhmien jäsenten on mahdollista kohdata toisiaan.Projekti on kohdistettu eri-ikäisille maahanmuuttajille. Projekti toteutetaan yhdessä kansalaisopiston ja perusturvan kanssa erityisesti tapahtumien sisältöjen suunnittelussa ja tiedottamisessa.

okm
avi