Sortera efter

Hittade 7 projekt.

Omatoimikirjasto omaksi 2018

Hankkeen tavoite on yhdessä Masalan alueen asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa suunnitella ja toteuttaa omatoimikirjasto, jota käytetään, ja jonka käyttäjät kokevat omakseen.

Kohti uutta työyhteisöä: kun kirjasto, nuorisotoimi ja varhaiskasvatus lyövät hynttyyt yhteen 2017

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat uudelle työyhteisölle muutosvalmentajan avulla.

Kotona kirjastossa 2016

 

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa kaksisuuntaista kotoutumista ja ihmisten kohtaamista sekä tukea kuntalaisten aktiivista osallisuutta.

 

Digikansalaisen kuntoremontti - Ohjausta, opastusta ja omatoimisuutta 2015

Hankkeen tavoite on edistää kuntalaisten kansalaistaitojen ja mediataitojen kehittymistä ja ylläpitoa tehostetun opastustoiminnan, palvelujen kehittämisen ja laitehankintojen avulla.

Kadonnutta lukuintoa etsimässä 2014

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemisen pariin ja madaltaa kynnystä kirjallisuuden maailmaan. Tämä tehdään luomalla uusia toiminnan muotoja, joissa lapset ja nuoret saavat aktiivisemman roolin. Haluamme käynnistää meidän kirjastollemme kolme uutta toiminnanmuotoa: lukupiirit, kirjablogit ja runopajat.

Sitsit kirjastossa/Sits på bibban 2013

Kirkkonummen kirjasto haluaa tämän hankkeen avulla tehdä kirjastopalvelut tutuiksi paikkakunnan aikuisväestölle ja tavoittaa ne potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät ole kirjastoa vielä löytäneet. Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään kirjastoiltoja, joihin kutsutaan paikkakunnalla toimivia yhdistyksiä, järjestöjä tai muita olemassa olevia ryhmittymiä. Illan aikana osallistujat saavat tietoa siitä, mitä kirjastosta nykyään löytyy, minkälaisia palveluja tarjoamme ja mitä kaikkea kirjastossa tapahtuu.

Kirkkonummen kunnankirjasto/Monikulttuurisuus-projekti 2012

Kirkkonummella puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi 59 eri kieltä. Kirkkonummelle maahanmuuttajat tulevat omin neuvoin muista kunnista oleskeluluvan saatuaan. Näiden henkilöiden tavoittaminen ja kotouttaminen on hankalaa. Projektin tavoitteena on tukea maahanmuuttajan oman identiteetin rakentamista, tehdä kirjastosta matalankynnyksen portti suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tehdä kirjasto tunnetuksi avoimena julkisena tilana, jossa eri ryhmien jäsenten on mahdollista kohdata toisiaan.Projekti on kohdistettu eri-ikäisille maahanmuuttajille. Projekti toteutetaan yhdessä kansalaisopiston ja perusturvan kanssa erityisesti tapahtumien sisältöjen suunnittelussa ja tiedottamisessa.