Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Boklust 2014

Läsfrämjande projekt i samarbete med kommunens lågstadieskolor. En verkligt kraftig insats för att väcka intresse för bokläsning, högläsning och eget berättande. Kreativt skrivande.

okm
avi