Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Boklust 2014

Läsfrämjande projekt i samarbete med kommunens lågstadieskolor. En verkligt kraftig insats för att väcka intresse för bokläsning, högläsning och eget berättande. Kreativt skrivande.

Läsdagboken 2012

Läsdagboken, projekt med barn och unga i skolåldern. Att läsa böcker och föra dagbok över det skrivna, att lära sig att ha en åsikt om det lästa.

okm
avi