Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Ett rum för alla, Korsnäs bibliotek för alla 2017

Målsättningen är att öppna upp bibliotekslokalen för en mångsidig användning också utanför öppethållningstiden. Målgrupper är allt från barn till äldre. En mångsidig palett av kulturyttringar erbjuds för alla intresserade. Samarbetsparter är alla intresserade aktiva, organisationer och grupper. Målsättningen är att fylla den fina grundrenoverade bibliotekslokalen med liv och aktiviteter.

Lässidan 2017

Målsättningen är att väcka läsintresse hos barn under skolåldern, i samarbete med den kommunala småbarnspedagogikens personal och föräldrar.

Tillbaka till framtiden 2017

Korsnäs bibliotek söker medel för utredning av hur biblioteksverksamheten borde utformas i Korsnäs kommun i framtiden.

okm
avi