Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Vi träffas på bibban 2017

Vi vill göra biblioteket till en naturlig mötesplats för personer i alla åldrar och med olika bakgrund

Fixa läsningen! 2017

Inspirera barn och unga till läsning, genom att ordna olika evenemang och workshops i bibliotekens utrymmen. Stöda skolans arbete med den nya läroplanen. 

 

Läsduellen 2014

Syftet är att inspirera barn att läsa mera, genom att ordna lästävling, ordna författarbesök och ha ett tätt samarbete med kommunens skolor.

Digitalisering i biblioteket 2013

För att förverkliga digitaliseringen i biblioteket behövs lämpligt utrymme, apparatur, program och personalutbildning.

okm
avi