Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Asiakastietokoneet ajan tasalle 2014

Kirjastojen rooli yhteiskunnassa on muuttumassa. Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille yhtäläiset mahdollisuudet verkkoasiointiin, opiskeluun ja työntekoon sekä viihtymiseen. Tämä saavutetaan muokkaamalla asiakastiloja kokoelmakeskeisyydestä asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja tarjoamalla asiakkaiden käyttöön ajanmukaiset asiakastietokoneet.

Melli - Mediakasvatusta Loimaan loistaville ipanoille 2013

Hankkeen tavoitteena on ideoida uusia mediakasvatuksen toimintatapoja ja kehittää kirjaston henkilökunnan mediakasvatuksen valmiuksia. Päämääränä on parantaa lasten ja nuorten medialukutaitoa ja auttaa heitä toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti.

okm
avi