Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Biblioteksutveckling i Larsmo 2016-2017 2016

Projektets målsättning är att öka tillgängligheten för bibliotekets kunder genom att införa meröppet.

Självbetjäning på Bosund bibliotek, Risö skolbibliotek och Holm skolbibliotek gör att eleverna och lärarna kan låna även när bibliotekets personal inte är på plats.

Läsutvecklande verksamhet 2015

Projekt 1. Bokarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågesportsform baserad på olika skönlitterära bokserier. 

Projekt 2. Diskussioner har förts med Cronhjelmskolan om att arrangera ett författarbesök med dem. I första hand kommer en aktuell finlandssvensk författare att kontaktas. Biblioteket strävar även efter att kunna utforma författarbesök för årskurserna 3-6 i Risö, Holm, Näs och Bosund skola.

Läsfrämjande verksamhet 2014

Läsfrämjande verksamhet
Författarbesök i Larsmo och barnteater

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland.

Bokkarneval 2012

Bokkarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra
skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågsports-form baserad på olika skönlitterära bokserier.

okm
avi