Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Luumäen pääkirjaston asiakkaiden kirjastonkäytön parantaminen kokoelmaa uudistamalla ja Aurora-tietokantaa puhdistamalla 2015

Tavoitteena on, että asiakkaat hakevat Aurora Luumäki -kokoelmasta haluamaansa aineistoa ja löytävät niteet helposti omilta hyllypaikoiltaan. Kehitetään Klassikko -hyllyä ja luodaan uusi Viipuri -hylly Luumäki -hyllyjen rinnalle (Viipuri -hylly työnnimi).

Avoimen kirjaston suunnittelu Luumäen pääkirjastoon ja Kangasvarren lähikirjastoon 2015

Avoimen kirjaston rakentaminen Luumäen pääkirjastoon ja Kangasvarren lähikirjastoon.

Jatkohanke: Lukuharrastuksen edistäminen peruskoululaisten keskuudessa - kirjavinkkausta Taavetin ala- ja yläkoulussa 2015

Kirjat ja lukuharrastus tulee tutuksi ja eläväksi harrastukseksi Taavetin ala- ja yläkoululaisille.

Etäpalvelupisteen ja mediapajan perustaminen Luumäen pääkirjastoon 2014

Uudenlaisiin toimintamalleihin ja moderniin teknologiaan perustuva palveluasema, josta asiakkaat saavat ohjausta
ja neuvontaa sähköisen asioinnin avulla monenlaisiin palvelutarpeisiin. Kirjaston teknologiaa voivat hyödyntää kunta-
laisten ohella yritykset, kesäasukkaat sekä yhdistykset ja järjestöt. Kunnantalon ollessa kiinni saa kirjastosta kunnan-
talon palveluita.
Mediapajassa voi digitoida kaitafilmejä, joita on runsaasti paikkakunnalla ja jotka ovat turmeltumisvaarassa. Vastaavaa
palvelua ei ole lähikunnissa.

okm
avi