Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Etäpalvelupisteen ja mediapajan perustaminen Luumäen pääkirjastoon 2014

Uudenlaisiin toimintamalleihin ja moderniin teknologiaan perustuva palveluasema, josta asiakkaat saavat ohjausta
ja neuvontaa sähköisen asioinnin avulla monenlaisiin palvelutarpeisiin. Kirjaston teknologiaa voivat hyödyntää kunta-
laisten ohella yritykset, kesäasukkaat sekä yhdistykset ja järjestöt. Kunnantalon ollessa kiinni saa kirjastosta kunnan-
talon palveluita.
Mediapajassa voi digitoida kaitafilmejä, joita on runsaasti paikkakunnalla ja jotka ovat turmeltumisvaarassa. Vastaavaa
palvelua ei ole lähikunnissa.

okm
avi