Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Etäpalvelupisteen ja mediapajan perustaminen Luumäen pääkirjastoon 2014

Uudenlaisiin toimintamalleihin ja moderniin teknologiaan perustuva palveluasema, josta asiakkaat saavat ohjausta
ja neuvontaa sähköisen asioinnin avulla monenlaisiin palvelutarpeisiin. Kirjaston teknologiaa voivat hyödyntää kunta-
laisten ohella yritykset, kesäasukkaat sekä yhdistykset ja järjestöt. Kunnantalon ollessa kiinni saa kirjastosta kunnan-
talon palveluita.
Mediapajassa voi digitoida kaitafilmejä, joita on runsaasti paikkakunnalla ja jotka ovat turmeltumisvaarassa. Vastaavaa
palvelua ei ole lähikunnissa.

Kirjastopalvelujen käytön parantaminen Taavetin kirjastossa 2012

Pyörätuolilla liikkuva henkilö ei pääse Taavetin kirjastossa kiinteille Internet -koneille, jotka on sijoitettu lehtisaliin sekä koneelle, joka sijaitsee niin sanotulla parvella, koska molempiin tiloihin johtavat jyrkähköt portaat. Kirjastossa on langaton WLAN-yhtys, joten omilla koneellaan liikuntarajoitteinen voi käyttää kirjaston verkkopalveluja.

okm
avi