Sort by

Löytyi 1 hanketta.

Morgondagens bibliotek 2018

Målet är att planera om befintliga biblioteksutrymmen så att de kan motsvara dagens och morgondagens krav på flexibla lokaler som är tillgängliga för alla. Projektet hänför sig till tema 3: Livslångt lärande.