Sortera efter

Hittade 2 projekt.

Morgondagens bibliotek 2018

Målet är att planera om befintliga biblioteksutrymmen så att de kan motsvara dagens och morgondagens krav på flexibla lokaler som är tillgängliga för alla. Projektet hänför sig till tema 3: Livslångt lärande.

Alla kan vandra biblioteksstigen 2018

Målet är att bemöta alla användare likvärdigt genom att göra upp en biblioteksstig för alla. Fredrikabiblioteken ska ha en beredskap att ta emot olika grupper med specialbehov. Projektet hänför sig till Tema 1: Mångsidiga läsfärdigheter.