Sort by

Löytyi 5 hanketta.

Kirjaston antama digiosaamisen perehdytys kuntalaisille 2018

Edistetään kuntalaisten valmiuksia hallita sähköisiä-  ja mobiililaitteita riittävästi sekä oppia käyttämään monenlaisia digitaalisia aineistoja. Digitaitoja antavat yhteistyössä kirjaston kanssa ainakin Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun datanomiopiskelijat. Mahdollisuuksien mukaan kumppaneiksi otetaan myös kaupungin muiden palvelualueiden tahoja, muita oppilaitoksia sekä Suomi.fi:n piirissä olevia sähköisen asioinnin toimijoita. Kirjaston henkilökunta voi samalla osallistua omien digitaitojensa kartuttamiseen ja saada itse valmiuksia ohjaamiseen. Hankkeen aikataulu on 2.5.2018- 31.12.2019. Hankkeessa vaikutetaan teemaan 2., kuntalaisten aktiivisuuteen kansalaisina, demokratian toteutumiseen sekä sananvapauteen.

Jalostettu tieto takaa tuloksellisuuden - Nokian kaupunginkirjaston toiminta- ja palvelumallin analysointi ja uudistaminen 2015

Paikallistason tavoite on saada tutkittua tietoa kirjastoverkon palvelujen kehittämisen sekä uuden kirjaston suunnittelun ja rakentamisen tueksi. Alueellisena tavoitteena on pilotoida Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään kuuluvien kirjastojen mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa toimintamallin kehittämisessä. Valtakunnallisena tavoitteena on kehittää laaja-alainen malli yleisten kirjastojen uudistamiseen keskikokoisille ja pienille kaupungeille.

Hankkeen sisältö muodostuu viidestä eli tutkimusalueesta: 1.toimintaympäristön tutkiminen, 2. palvelujen saavutettavuuden ja toiminnallisen vahvuuden tutkiminen, 3. kirjaston palveluverkon ja pääkirjaston asiakaslähtöisen suunnittelun vahvistaminen, 4.työmenetelmien ja toiminta-tapojen analysointi ja uudistaminen sekä 5. toimintamallin uudistamiskonseptin tunnetuksi tekeminen ja tulosten julkistaminen.

Hankkeen työmenetelmiä ovat työpajatyöskentely toimintaympäristökartan laatimiseksi ja potentiaalisten yhteistyötahojen kartoittamiseksi, nykyisten ja potentiaalisten sidosryhmien haastattelututkimus, käyttäjä- ja ei-käyttäjäkyselyt, tietokantoja ja tilastomateriaaleja yhdistävät ajot ja tulosten visualisointi paikkatietoina, prosessikartan laatiminen uusien prosessikuvausten perusteella ja koulutustarpeiden listaus sekä esittelymateriaalin valmistaminen mallin levittämiseksi ja yhteistyökumppaneita varten.

Osaamisen kehittäminen 2020 2014

Kahdeksan Pirkanmaan kirjastoa Hämeenkyrö, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Valkeakoski ja Virrat halusivat aloittaa osaamisen kehittämiseen liittyvän yhteishankkeen. 

Kotiseutukokoelman digitointityö 2013

Hanke on jatkoa Nokian kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman digitoinnin kartoitustyölle, joka toteutettiin 16.4.-13.5.2012 sekä 3.-27.9.2012. Tulevassa hankkeessa digitoidaan tekijänoikeuksista vapaa aineisto sekä aineisto, johon on jo pyydetty lupa julkaisemiseen.

Kotiseutukokoelman digitoinnin kartoitustyö 2012

Tavoitteena on saada laajaan tietoisuuteen kotiseutukokoelmamme erityislaatuisuus. Digitoimalla aineistoa, saadaan kokoelmasta kiinnostava ja verkkomateriaalia käyttäen mahdollisimman monella olisi pääsy aineistoihin.