Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Käynti kirjastossa kannattaa 2014

Hankkeen ideana on kirjaston tarjoamien kulttuurin hyvinvointivaikutusten esille nostaminen.
Kirjaston kokoelmissa on runsaasti ihmisen arkiseen elämään liittyvää, hyvinvointia edistävää aineistoa. Suurin merkitys on tietenkin kaunokirjallisuudella, mutta kirjastoissa on myös paljon vaikkapa musiikkia ja tietokirjallisuutta esim. erilaisista terapioista. Haluaisimme Maskun ja Nousiaisten kirjastoissa nostaa näitä aineistoja näkyvämmin esille järjestämälllä Maskun pääkirjastossa, Lemun kirjastossa ja Nousiaisten pääkirjastossa 5 - 6 aiheisiin liittyvää tilaisuutta. Samalla voimme esitellä kirjastojen aineistotarjontaa näihin aiheisiin liittyen.
Kunkin tapahtuman aikana kaikissa alueen kirjastoissa pidettäisiin ko. aineistoja esillä. Kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimet voisivat, aiheesta riippuen olla mukana järjestelyissä. Myös kolmas sektori voi olla yhteistyökumppanina.
Tarkoituksena on houkutella kirjastoon uusia asiakkaita ja esitellä monipuolisia kokoelmia sekä aktivoida asukkaita kiinnostumaan kirjastosta ja sen tarjonnasta itsehoitomenetelmiin liittyen. Netti ei korvaa kaikkea tiedon tarvetta. On tärkeää, että voidaan kokoontua jonkin aiheen ympärille silmätysten ja vaihtaa ajatuksia. Tavoitteena on myös kunnan harrastusmahdollisuuksien esittely ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Tapahtumista tiedotetaan Vakka-Suomen Sanomissa, kirjastojen kotisivuilla, kirjastojen Facebook-sivuilla ja Vaski-kirjastojen verkkosivuilla.

okm
avi