Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Fånga läslusten 2015

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

okm
avi