Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Meröppet 2018

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Inleda meröppet på Purmo bibliotek och utgående från de erfarenheter det ger utvidga meröppetkonceptet till två andra enheter.
Kulturnämnden fattade 29.9.2015 principbeslut om meröppet

okm
avi