Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Meröppet 2018

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Inleda meröppet på Purmo bibliotek och utgående från de erfarenheter det ger utvidga meröppetkonceptet till två andra enheter.
Kulturnämnden fattade 29.9.2015 principbeslut om meröppet

AXdAX 2018

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Biblioteket tillsammans med andra aktörer i Kulturhuset AX vill vi ge möjlighet för hemmavarande som har svårt att ta sig till biblioteket att ta del av bibliotekets tjänster och kulturutbud genom att ordna transport till AX. Genom samarbete med alla dessa parter kan vi få ihop ett paket som är attraktivt för målgruppen, som på detta sätt skulle få tillgång till ett mångsidiga bibliotekstjänster, varierat kulturutbud och social samvaro.

Utveckling av användarutbildningen, del 2 2017

Vi vill dels fördjupa det vi inlett i del 1 av projektet, dels utvidga det till att gälla också högstadiet och andra stadiet (gymnasium och andra stadiets yrkesutbildning)

Bibban rules! 2012

Kulturnämndens speciella målgrupp 2012 är ungdom. Bibliotekets målsättning är att främja läsintresset bland unga och att öka ungdomarnas användning av biblioteket.

Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek 2012

Förnyande av teknik för
1) kunddatorer
2) anordningar för biblioteksundervisning och mediefostran för olika kundgrupper, speciellt för skolelever, studerande och seniorer

okm
avi