Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

AXdAX 2018

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Biblioteket tillsammans med andra aktörer i Kulturhuset AX vill vi ge möjlighet för hemmavarande som har svårt att ta sig till biblioteket att ta del av bibliotekets tjänster och kulturutbud genom att ordna transport till AX. Genom samarbete med alla dessa parter kan vi få ihop ett paket som är attraktivt för målgruppen, som på detta sätt skulle få tillgång till ett mångsidiga bibliotekstjänster, varierat kulturutbud och social samvaro.

Meröppet på Purmo bibliotek 2017

Ordna meröppet på Purmo bibliotek

Bibban rules! 2012

Kulturnämndens speciella målgrupp 2012 är ungdom. Bibliotekets målsättning är att främja läsintresset bland unga och att öka ungdomarnas användning av biblioteket.

okm
avi