Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Rajatonta TETiä 2016

Käytännön tavoitteena on tehdä maahanmuuttajan kirjastopalveluja tunnetuksi ja mahdollistaa asiakaspalvelu osan aikaa maahantulijan äidinkielellä.  Laajempana tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja torjua rasismia tuomalla ihmiset käytännön arjen tasolla yhteen.

Rfid ja hälytinportti 2015

Hankkeessa parannetaan itsepalveluvalmiutta asentamalla kirjastoon asennetaan hälytinportti ja valvontakamera. Lisäksi keskeinen tai uusi kirjastoaineisto rfid –tarroitetaan.

okm
avi