Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Sujuvasti sähköisesti : opastusta sähköisten palvelujen käyttöön 2017

Monet palvelut ovat sähköisiä ja tavoite on antaa kuntalaisille valmiuksia niiden sekä uusien laitteiden käyttöön.

Fantasiailta ja muita teemailtoja 2016

Tavoitteena on tutustuttaa ja innostaa lapsia ja nuoria sanataiteen ja tarinoiden pariin hauskoilla ja monipuolisilla tavoilla.

Saavutettavuuden parantaminen Luopioisten kirjastossa: osittaisen omatoimisuuden toteuttaminen 2016

Parantaa Luopioisten kirjaston saavutettavuutta omatoimiaukioloajan avulla. Omatoimista aukioloaikaa olisi aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

"Ruutuhyppyjä Pälkäneelle" - sarjakuva maisemaan 2015

Hankkeen tarkoitus on järjestää nuorille mahdollisuus ohjattuun sarjakuvan tekemiseen. Hankkeessa tutustutaan sarjakuvamaailmaan ja -ilmaisuun sekä tarjotaan opetus, välineet ja painatus omalle sarjakuvalle. Samalla innostetaan nuoria luovaan ilmaisuun. Aihe liitetään paikallisuuteen ja pälkäneläiseen identiteettiin globaalissa ympäristössä. Sarjakuvan tekemisen kautta nuoret pohtivat ja sanallistavat näkemyksiään ja kokemuksiaan kotipaikkakunnastaan. Valmiit sarjakuvat jakavat tätä tietoa ja luovat kulttuuriympäristöä kuntalaisille nuorisotilan ikkunoihin sijoitettuina.

Digitointi- ja editointimahdollisuus Pälkäneen pääkirjastossa 2012

Pälkäneen pääkirjastoon hankitaan laitteet VHS-kasettien, LP-levyjen ja C-kasettien digitointia ja aineiston editointia varten. Pyritään hankkimaan tarpeellista osaamista laitteiden käytössä henkilökunnalle ja kirjaston käyttäjille. Tavoitteena on oppimisen ja luovuuden edistäminen sekä aineiston säilyvyyden parantaminen.

okm
avi