Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Marknadsföringsfilmer och videotutorials 2016

I Raseborg är knappt var tredje kommuninvånare registrerad som biblioteksanvändare. Användningsgraden är betydligt lägre än i landet i genomsnitt.
Genom detta projekt vill biblioteket pröva på nya informationskanaler i marknadsföringen och informeringen av sin verksamhet för att nå även dessa icke-användare.
Inom projektet gör vi 5-10 st. korta filmer där vi presenterar vår verksamhet för olika målgrupper. En del av filmerna har karaktären av reklamfilmer medan andra har karaktären av handledning i hur man använder specifika tjänster. Filmerna fungerar oberoende av språk.

Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek 2013

Avsikten med projektet är att förbättra kvaliteten på kundtjänsten genom att göra bibliotekets verksamhet synligare, och att skapa användarvänliga instruktioner för mediefostran och biblioteksanvändning.

Sagorum och ungdomshörna 2013

Genom projektet vill biblioteket skapa nya, lockande och meningsfulla sysselsättningsmöjligheter för ungdomar, genom att ordna spelkvällar och -klubbar i ett tryggt, alternativt utrymme för dem att vistas i utanför hemmet.

Vi profilerar oss! 2012

Genom detta projekt kunde en satsning göras på gemensamt PR-material för hela biblioteket (tre huvudbibliotek, fyra filialer och en bokbuss).

Författaren i biblioteket 2012

Raseborgs bibliotek har begränsade ekonomiska resurser för författarbesök. Genom projektet vill vi erbjuda möjligheter för fler författarbesök vid de olika biblioteken i Raseborg. Till Raseborgs bibliotek hör Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialerna i Tenala, Österby, Bromarv och Svartå.

okm
avi