Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Konsten att göra läsare 2017

Målet är att uppmuntra samarbete mellan bibliotek och skolor samt att utveckla nya verksamhetsmodeller med vilka biblioteken kan arbeta med läsning och multilitteracitet på ett långsiktigt sätt.

Förbättrad tillgång till digitala tjänster 2015

Lukas-biblioteken tog i bruk utlåningen av e-böcker 2013. Huvudsakligen anlitas två olika leverantörer för detta. Elib från Sverige erbjuder mest svenska e-böcker och ellibs från Finland mest finska e-böcker.

Utveckling av Lukas-bibliotekens webbtjänster och bibliotekssystem 2013

Arena-sidorna, d.v.s. webbiblioteket kräver kontinuerlig uppdatering och utveckling för att kunderna ska vilja använda det. För att kunna fortsätta arbeta med denna utveckling, behöver Arena-huvudanvändarna inom biblioteket fortbildning. Hela personalen behöver fortbildning för att kunna använda Aurora-programmet optimalt i det interna arbetet, men även för att fungera bättre i kundtjänst.

"Författarbesök, litterära program för femteklassisterna i Lukaskommunerna 2013

Målgruppen för projektet är svenska och finska femteklassare i Lukaskommunerna. I Lukaskommunerna finns sammanlagt 21 svenska och 16 finska klasser i årskurs 5. Andra klasser kan också komma ifråga då det gäller sammanslagna klasser och små skolor.

okm
avi