Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Sagorum och ungdomshörna 2013

Genom projektet vill biblioteket skapa nya, lockande och meningsfulla sysselsättningsmöjligheter för ungdomar, genom att ordna spelkvällar och -klubbar i ett tryggt, alternativt utrymme för dem att vistas i utanför hemmet.

Vi profilerar oss! 2012

Genom detta projekt kunde en satsning göras på gemensamt PR-material för hela biblioteket (tre huvudbibliotek, fyra filialer och en bokbuss).

okm
avi