Sort by

Löytyi 2 hanketta.

Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek 2013

Avsikten med projektet är att förbättra kvaliteten på kundtjänsten genom att göra bibliotekets verksamhet synligare, och att skapa användarvänliga instruktioner för mediefostran och biblioteksanvändning.

Utveckling av Lukas-bibliotekens webbtjänster och bibliotekssystem 2013

Arena-sidorna, d.v.s. webbiblioteket kräver kontinuerlig uppdatering och utveckling för att kunderna ska vilja använda det. För att kunna fortsätta arbeta med denna utveckling, behöver Arena-huvudanvändarna inom biblioteket fortbildning. Hela personalen behöver fortbildning för att kunna använda Aurora-programmet optimalt i det interna arbetet, men även för att fungera bättre i kundtjänst.