Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

"Författarbesök, litterära program för femteklassisterna i Lukaskommunerna 2013

Målgruppen för projektet är svenska och finska femteklassare i Lukaskommunerna. I Lukaskommunerna finns sammanlagt 21 svenska och 16 finska klasser i årskurs 5. Andra klasser kan också komma ifråga då det gäller sammanslagna klasser och små skolor.

Författaren i biblioteket 2012

Raseborgs bibliotek har begränsade ekonomiska resurser för författarbesök. Genom projektet vill vi erbjuda möjligheter för fler författarbesök vid de olika biblioteken i Raseborg. Till Raseborgs bibliotek hör Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialerna i Tenala, Österby, Bromarv och Svartå.

okm
avi