Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Meröppet filialbibliotek 2017

Anskaffning och installation av teknik som möjliggör självbetjäningsöppethållning (s.k. meröppet bibliotek) i ett filialbibliotek.

Konsten att göra läsare 2017

Målet är att uppmuntra samarbete mellan bibliotek och skolor samt att utveckla nya verksamhetsmodeller med vilka biblioteken kan arbeta med läsning och multilitteracitet på ett långsiktigt sätt.

Marknadsföringsfilmer och videotutorials 2016

I Raseborg är knappt var tredje kommuninvånare registrerad som biblioteksanvändare. Användningsgraden är betydligt lägre än i landet i genomsnitt.
Genom detta projekt vill biblioteket pröva på nya informationskanaler i marknadsföringen och informeringen av sin verksamhet för att nå även dessa icke-användare.
Inom projektet gör vi 5-10 st. korta filmer där vi presenterar vår verksamhet för olika målgrupper. En del av filmerna har karaktären av reklamfilmer medan andra har karaktären av handledning i hur man använder specifika tjänster. Filmerna fungerar oberoende av språk.

Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek 2013

Avsikten med projektet är att förbättra kvaliteten på kundtjänsten genom att göra bibliotekets verksamhet synligare, och att skapa användarvänliga instruktioner för mediefostran och biblioteksanvändning.

okm
avi