Järjestä:

Löytyi 4 hanketta.

Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek 2013

Avsikten med projektet är att förbättra kvaliteten på kundtjänsten genom att göra bibliotekets verksamhet synligare, och att skapa användarvänliga instruktioner för mediefostran och biblioteksanvändning.

Sagorum och ungdomshörna 2013

Genom projektet vill biblioteket skapa nya, lockande och meningsfulla sysselsättningsmöjligheter för ungdomar, genom att ordna spelkvällar och -klubbar i ett tryggt, alternativt utrymme för dem att vistas i utanför hemmet.

Utveckling av Lukas-bibliotekens webbtjänster och bibliotekssystem 2013

Arena-sidorna, d.v.s. webbiblioteket kräver kontinuerlig uppdatering och utveckling för att kunderna ska vilja använda det. För att kunna fortsätta arbeta med denna utveckling, behöver Arena-huvudanvändarna inom biblioteket fortbildning. Hela personalen behöver fortbildning för att kunna använda Aurora-programmet optimalt i det interna arbetet, men även för att fungera bättre i kundtjänst.

"Författarbesök, litterära program för femteklassisterna i Lukaskommunerna 2013

Målgruppen för projektet är svenska och finska femteklassare i Lukaskommunerna. I Lukaskommunerna finns sammanlagt 21 svenska och 16 finska klasser i årskurs 5. Andra klasser kan också komma ifråga då det gäller sammanslagna klasser och små skolor.

okm
avi