Sortera efter

Hittade 3 projekt.

Siikalatvan kirjastojen uudet palvelumuodot kuntalaisille 2018

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä, kehittää kirjaston tiloja yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina. Tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten digitaalisia taitoja ja näin parantaa digitaalista tasa-arvoa. Hanke liittyy seuraaviin teemoihin : monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia, sananvapaus, elinikäinen oppiminen ja laatu ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. 

Sähköisiä palveluja kirjastosta 2014

Siikalatvan kunnassa on 4 kirjastoyksikköä Rantsilassa, Pulkkilassa, Kestilässä ja Piippolassa.Kirjastojen konekanta on vanhaa ja ohjelmat eivät toimi niissä ongelmattomasti.Koneet joudutaan uusimaan myös koska XP-käyttötukijärjestelmän tekninen tuki loppuu. Siikalatvan kunnassa ei ole tarjolla maksuttomia internetpalveluja kirjaston lisäksi. Valtiohallinnon palveluja tai pankkipalveluja ei ole myöskään enää saatavilla joka kylällä ja esim. kela ja työvoimatoimistojen palvelut ovat siirtyneet suurilta osin verkkoon. Kaikilla kunnan asukkailla ei ole kuitenkaan toimivia atk-yhteyksiä eikä myöskään taitoa käyttää sähköisiä palveluja.

Elämyksiä palvelukotiin 2013

Alueellamme on paljon senioreita. Laitoksissa asuvat seniorit jäävät kirjastopalveluiden ulkopuolella vaikka kuinka kehittäisimme ohjelmaa senioreille kirjastoissa. Kirjastohenkilökunta tarvitsee myös koulutusta kirjastoseniorityöstä, jotta se voisi palvella senioreita entistä paremmin niin laitoksissa kuin kirjastoissakin.

Hankkeen tavoitteena on antaa palvelukodeissa asuville senioreille virkkkeitä pitämällä palvelukodeissa 30 min- 1 h tunnin mittaisia kulttuurihetkiä, jossa luetaan pakinoita, vanhoja runoja ja otteita kirjallisuudesta. Tähän työhön palkataan kirjastoihminen tms. joka valitsee monipuolisen materiaalin kirjallisuushetkeä varten. Työntekijä kiertää kirikirjastojen palvelukodit yms. paikat. Työntekijä ottaa huomioon jokaisen kunnan omat erityispiirteet esim. omat kirjailijat yms.Tämän lisäksi kirjaston henkilökunnan osaamista kirjasto seniorityöstä on tarkoitus parantaa pitämällä koulutuspäivä aiheesta.

Tavoitteena on tuoda kirjallisuus ja kulttuuri eläväksi osaksi palvelukodin arkea. Tuomalla vanhoja lauluja, runoja ja muuta kirjallisuutta kirjaston kokoelmista. Näin voimme tarjota elämyksiä ja muistoja menneisyydestä. Tavoitteena on myös kirjaston henkilökunnan osaamisen lisääminen kirjastoseniorityössä.