Sort by

Löytyi 1 hanketta.

Houkutteleva kirjasto 2013

Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjaston käytettävyyttä uusimalla kirjastotilassa olevat opasteet sekä parantamalla lasten- ja nuortenosaston hyllyjärjestystä sekä aineiston esille asettelua. Kirjastotilasta laaditaan myös hyllykartta, jonka avulla asiakas voi löytää haluamansa aineiston vaivattomasti ja omatoimisesti. Tehdyistä uudistuksista tiedotetaan aktiivisesti.