Järjestä:

Löytyi 19 hanketta.

Lukuhetki kullan kallis 2018

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille lukemisen tärkeyttä lasten vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville. Hankkeen kohderyhmänä on alle kouluikäiset lapset sekä alakoululaiset. 

Kirjasto - avoin kohtaamistila 2018

Hankkeessa tarkastellaan kirjaston mahdollisia tulevia yhteistyökumppaneita, tilojen ja aineistojen hyödyntämistä 24/7 sekä vapaaehtoistoimijoiden hyödyntämistä.

Tunnetko Lassilan? 2017

Tohmajärvellä syntyneen ja nuoruudessaan vaikuttaneen Maiju Lassilan tunnetuksi tekeminen hänen juhlavuotensa kunniaksi.

Lukutärpit esiin 2017

Hankkeen tarkoituksena on saada kirjat liikkumaan entistä vauhdikkaammin vinkkaamalla kiinnostavia kirjoja.

Luetaan yhdessä 2017

Hankkeen tarkoituksena on Suomi 100 juhlavuoden teemaan liittyen ”luetaan yhdessä” -tapahtumien järjestäminen.

Hyppy tuntemattomaan – matkalla ohjelmoinnin maailmaan 2017

Tarkoituksena on tuoda ohjelmointi ja koodaus lähemmäksi kirjastomaailmaa yhteistyössä koulujen kanssa uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen.

Intoa lukemiseen 2016

Tavoitteena on innostaa nuoria tarttumaan kirjaan ja muistuttaa lukemisen tärkeydestä.

Sarjakuva must go on –työpaja 2016

Sarjakuvatyöpajojen toteuttaminen, jossa oppilaat saavat syvempää opetusta, sekä sarjakuvien tekemiseen, että kuvataiteeseen. Sarjakuva-aiheisen tapahtuman järjestäminen.

Kirjasto Design 2016

Tarkoituksena on kirjaston visuaalisen ilmeen kohentaminen ja eri äänimaisemien sekä kohderyhmien huomioiminen. Nämä vaikuttavat olennaisesti kirjastossa kävijöiden viihtyisyyteen.

Uuden edessä 2015

Pienten opastustuokioiden järjestäminen niin oppilaille, opettajille sekä muillekin kirjaston käyttäjille.

Tabletit tutuiksi 2015

Tablettien erilaisiin ominaisuuksiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustuminen.

Lehtisali itsepalvelukäyttöön 2015

Kirjaston saavutettavuuden parantaminen. 

Pelistä puhtia päivään 2015

Monipuolisten aineistojen saatavuus kirjastossa sekä tasa-arvoisuus harvaanasutulla seudulla. Henkilökunnan ammattitaidon kehitys.

Sarjakuva go-go! Vinkkejä & välineitä sarjakuvan tekoon 2015

Tarinankerrontataitojen sekä kuvailmaisun kehittäminen. Lukemaan innoittaminen.

Oi, muistatkos Emma sen tapahtumatuokion, jonka kirjasto järjesti? 2014

Tarkoituksena on organisoida ja toteuttaa tapahtumatuokioita senioreille, sekä niille ryhmille ja henkilöille, jotka eivät korkean ikänsä tai muun esteen vuoksi pääse kirjastoon. Tapahtumien järjestäminen ei ole sidoksissa kirjastoon paikkana, vaan niitä voidaan järjestää myös muissa tiloissa ja ympäristöissä.

Päivä kirjastovirkailijana! Kirjastopalvelut tutuksi alakoululaisille 2014

Hankkeen tarkoitus on vertaisoppimisen kautta tutustuttaa alakoululaisia kirjastonkäyttöön ja – palveluihin.

Vauhtia verkkoasiointiin 2013

Tohmajärven kunnankirjaston asiakkaiden käyttöön tarkoitetut tietokoneet ovat tulossa tiensä päähän. Asiointitarve verkossa kuitenkin lisääntyy valtiollisten palvelujen, kuten Kelan ja Työvoimatoimiston siirtyessä verkkoon. Kaikilla kuntalaisilla ei kuitenkaan ole itsellään mahdollisuutta asioida verkossa kotoa käsin, joten kirjasto haluaa omalta osaltaan tarjota maksuttoman ja sujuvan verkkoasioinnin.

Kirjan kannet auki - kirjallisuuden lajit tutuiksi 2013

Tavoitteena on tuoda kirjallisuus osaksi lasten ja nuorten elämää erilaisten teemaviikkojen ja -tapahtumien kautta.

Avoimien ovien kirjasto 2012

Tavoitteena olisi koota mediakasvatuspaketti, jota voitaisiin esittää sekä kirjaston omissa tiloissa että muualla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Tarkoitusta varten hankitaan matkavalkokangas ja matkadataprojektori.

okm
avi