Sort by

Löytyi 3 hanketta.

Hyppy tuntemattomaan – matkalla ohjelmoinnin maailmaan 2017

Tarkoituksena on tuoda ohjelmointi ja koodaus lähemmäksi kirjastomaailmaa yhteistyössä koulujen kanssa uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen.

Uuden edessä 2015

Pienten opastustuokioiden järjestäminen niin oppilaille, opettajille sekä muillekin kirjaston käyttäjille.

Pelistä puhtia päivään 2015

Monipuolisten aineistojen saatavuus kirjastossa sekä tasa-arvoisuus harvaanasutulla seudulla. Henkilökunnan ammattitaidon kehitys.