Sort by

Löytyi 6 hanketta.

Juurilla 2018

Hankkeessa kirjastoon muodostuu fyysinen ja henkinen kansalaiskeskustelun paikka, jonka avulla osallistetaan kuntalaisia keskusteluun omasta hyvinvoinnista ja elinvoimasta.
Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

Huutava pula 2 2017

Kirjaston ja koulujen monipuolisten lukutaitojen edistämiseksi tehtävän yhteistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

innostava lukudiplomi 2017

Luoda innostava lukudiplomilista alakouluun ja saada lukudiplomien suoritusmäärä kasvamaan.

Huutava pula 2016

Selvittää, mitä lasten ja nuorten kirjastotyö Tyrnävän kunnassa voisi olla.

Päivitys Kivipirtin konekantaan 2015

Toive saada uusittua Tyrnävän kirjaston asiakaskoneet.

Lukutoukasta kirjahaukaksi 2013

Yhteistyössä Kempeleen kirjaston kanssa toteutettava kirjailijavierailuhanke.