Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Tonåring på bibban – javisst 2018

Att göra bibliotekets tonårsavdelning attraktiv och relevant för tonåringar genom att skapa möjligheter till kreativitet och aktivt deltagande. Främja tonåringarnas läsintresse genom att ordna filmklubbar och författar/regissörsbesök med koppling till litteratur. Fokus är på mångsidig läsfärdighet (Tema 1)

DigIT Nykarleby 2013

- Uppdatering och nätpublicering av bibliotekets barnspel
- Diktregister
- Multimediakiosk, digital infotavla och läsplatta för e-tidningar
- Digitaliseringsutrustning för kunderna
- Fortbildning

okm
avi