Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Digi tulee, olethan valmis ? 2018

Hankkeessa järjestetään digitaalisten laitteiden ja palveluiden ohjausta kaksikielisesti Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, ja Keski-Pohjanmaan alueilla.Hankkeen käyttöön hankitaan monipuolista laitteistoa, jolla ohjaus tapahtuu. Osa hanketta on uusien palveluinnovaatioiden ja toimintatapojen selvitys ja mahdollisesti testaus käytännössä. Hanke kuuluu teemaan monipuoliset lukutaidot. 

Läspulsen-Lukupulssi 2018

Ett tvåspråkigt läsfrämjande projekt för barn och unga i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Projektets syfte är att ta fram nya konkreta arbetssätt för personal inom bibliotek, småbarnsfostran, skolor och rådgivningsbyråerna för att öka lustläsningen i alla åldrar samt för att öka medvetenheten hos vuxna i barnens vardag om läsningens betydelse.

okm
avi