Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2016-2017 2016

Målet med projektet är att i en rapport sammanställa den kartläggning som gjorts samt att synliggöra den mångkulturella biblioteksverksamheten och behovet av den.

Handikappvänligare bokbuss 2013

Ge tillgång till bokbusservice åt personer med rörelsehinder genom att införskaffa hiss till bokbuss.

okm
avi