Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Sanataidetta ja suvirunoja 2015

Järjestää sanataideohjaajakoulutus ja suvirunomaraton.

Lukuintoa Taivalkoskelle 2014

Saada kirjat ulos kansistaan, lisätä lukuintoa, lisätä lukemisesta puhumista lasten keskuudessa, lisätä tasa-arvoa lukuedellytyksissä sekä vahvistaa lasten toimijuutta.

okm
avi