Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Louna-kirjastot verkkoon 2014

Haemme avustusta Louna-kirjastojen uusien yhteisten verkkosivujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Louna-kirjastoilla eli Forssan kaupunginkirjastolla sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastoilla on kirjastoyhteistyön tiimoilta tarve yhteisten, yhtenäisten verkkosivujen tarjoamiseen asiakkaille. Suunnittelemme ja kehitämme kirjastokimpan tarjoamia palveluita verkossa siten, että palvelut ovat helppokäyttöisiä ja mielekkäitä asiakkaille. Koska asiakasrajapintamme on jo nyt yhteinen, olisi tarkoituksenmukaista koota saman sivuston alle koko kimppaa koskevaa tietoa.

Nykyisellään jokaisella kirjastolla on omat kotisivunsa, yleensä kunnan sivujen yhteydessä. Tämän johdosta yhteisten ilmoitusten, tiedotusten ym. materiaalin tuottaminen verkkoon on hankalaa. Kuntien verkkosivut ovat valitettavan usein kankeita ja hankalia käyttää eikä niissä ole juuri kiinnitetty huomiota käyttäjäystävällisyyteen. Tähän liittyen toivomme myös sivuston päivittäjien työn helpottuvan ja uusien verkkosivujen mahdollistavan monenlaisten uusien asioiden esille tuomisen asiakkaillemme. Pyrimme pois myös kuntien verkkosivustojen virallisuudesta tekemällä uusista verkkosivuista enemmän juuri kirjastoille sopivat.

Kun halutaan suunnitella toimivia ja käyttäjiä miellyttäviä verkkopalveluja, on hyvä olla perillä käyttäjien toiminnasta ja suhtautumisesta verkkopalveluihin. Louna-kirjastojen henkilökunta osallistuukin alusta lähtien verkkosivuston suunnitteluun ja rakentamiseen pitäen mielessä juuri käytettävyyden ja asiakaslähtöisyyden. Verkkosivuston käytettävyyden parantamisella pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä, panostamaan kirjastokimpan palveluiden ja tapahtuminen esille tuomiseen sekä saamaan asiakkaatkin mahdollisuuksien mukaan tuottamaan sisältöä sivustolle. Uusi verkkosivusto mahdollistaa mm. erilaisten aineistojen esittelyn, näyttelyt sekä yhteisen tapahtumakalenterin luomisen.

Teknologinen kehitys ja verkossa esitettävän tiedon merkitys vaikuttaa myös kirjastoalalla, jolloin nykyteknologian hyödyntäminen myös asiakaspalvelussa tulisi olla keskeisessä asemassa. Hankerahalla suunnitellaan ja rakennetaan Louna-kirjastoille uusi verkkosivusto, jossa etusijalla ovat asiakasnäkökulmaan perustuva sivuston käyttäjäystävällisyys sekä asiakaskuntaamme paremmin palvelevat sisällöt. Uuden verkkosivuston rakentamisesta ja käyttöönotosta aiheutuu järjestelmän aloituskustannusten lisäksi kuluja erilaisista optioista, joita sivustoon voidaan lisätä (esim. lomaketyökalu palautteiden keräämiseen, Googlemaps kartta kirjastoautojen reittien ja pysäkkien kuvaamiseen, kuva-albumi monipuoliseen sisällön ja aineiston esittelyyn sekä yhteinen koulutuspäivä Louna-kirjastojen henkilökunnalle). Hankkeen omarahoitusosuus koostuu jokaisen kirjaston hankkeelle budjetoidusta osuudesta sekä hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden tehdystä työstä. Hankkeen ajaksi palkataan työntekijä yhteensä noin 1,5 kuukaudeksi sijaistamaan hankkeeseen osallistuvaa henkilökuntaa aina tarvittaessa.

Virtuaalipolku.fi 2011

Virtuaalipolun kartoilla voi tututua kiinnostavalla kulttuurikohteisiin ja monenlaisiin palveluihiin. Palvelussa toteutetaan Kirjasto 3.0-ideoita. Virtuaalipolku on yhteisöllistä verkkosisällön tuotantoa, jossa yhdistetään virtuaali- ja reaalimaailmaa.

Nuorten vinkkipolkuja verkossa 2011

Hämeenlinnan kirjaston kotisivuille on tehty nuorille tarkoitettuja vinkkipolkuja, joiden avulla voi itsenäisesti tai opettajan tai kirjaston vinkkarin kanssa tutustua monipuolisesti erilaisiin aineistoihin.

okm
avi