Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Innostusta kirjojen maailmaan alle kouluikäisille 2015

Innostaa alle kouluikäisiä lukemaan.

Satuilemaan kirjastoon 2012

Rahoitusta haetaan Toivakan kirjastossa pidettäviin 4-8 -vuotiaiden lasten satutunteihin, joissa olisi lasten osallisuutta. Satunnit on tarkoitus toteuttaa kerran viikossa huhti-toukokuussa 2012.

okm
avi