Järjestä:

Löytyi 12 hanketta.

Omatoimipalveluita Toivakkaan 2015

Toivakan kirjaston palveluita aiotaan kehittää avaamalla asiakkaille omatoimipalvelukirjasto varsinaisten aukioloaikojen lisäksi.

Digi, wiki vai mikä se nyt oli? Tietoyhteiskuntataidot ikääntyville 2015

Tavoitteena on antaa kouluttamalla vapaaehtoisille vertaisohjaajille riittävät tiedot ja taidot vertaisohjaajina toimimiseen ja päivittää jo vertaisohjausta tekevien tietoteknisiä tietoja ja taitoja. 

Maakuntakirjastotehtäviä vai seutuyhteistyötä? 2015

Valtiontalouden kehyksessä vuosille 2015–2018 osana rakennepoliittisen ohjelman toteuttamista todetaan, että maakuntakirjastojen määrä tullaan vähentämään vuodesta 2016. Maakuntakirjastotoiminnan järjestämisestä on tekeillä selvitys, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kirjan vuonna vinkataan! 2015

Vinkkauksella kaikenikäiset kiinni lukemisen kulttuuriin

Koukussa kirjaan 2015

Kuutosluokkalaisten ikäryhmä on tärkeässä alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa, joka on lukuharrastuksen säilymisen kannalta kriittinen. Kirjaston lastenkirjastotyön tiimin jäsenet jalkautuvat tekemään yleiskirjavinkkausta kaikkien Jämsän koulujen 6. luokille. Kaikkien koulujen kasiluokkalaisille järjestetään jonkun tunnetun vinkkarin vierailuesiintyminen. Kuoreveden yhtenäiskoulussa vinkkari voi esiintyä kaikille yläkoulun luokka-asteille. Myös jonkun nuoria kiinnostavan tunnetun kirjailijan vierailu yläkouluille kuuluu hankesuunnitelmaan, mahdollisuuksien mukaan lisäksi toisen kirjailijan virtuaalivierailu.

Kuoreveden koulun kanssa on sovittu yhteistyöstä myös niin, että kasiluokkalaiset tutustuvat verkon kirjatrailereihin, heille järjestetään trailereiden teon opastusta, jota tarjotaan myös pääkirjastossa nuorille asiakkaille. Tehdyt trailerit viedään verkkoon ja niitä esitetään Lainastossa sykkii -yökirjastotapahtumassa pääkirjastossa syksyllä 2015.

Hankkeen tavoitteena on nuorten lukemisharrastuksen aktivointi perinteisillä ja uusilla tavoilla. Lisäksi nuorille, opettajille ja kirjastohenkilökunnalle halutaan saada myöhemminkin hyödynnettävää osaamista kirjatrailereihin ja muihin internetin kirjallisuussisältöihin.

Mediamylläkkä 2015

Mediamylläkkä -hankkeessa kehitetään Hankasalmen kirjaston nuorten mediakasvatukseen liittyviä sisältöjä ja tiivistetään kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä. 

Innostusta kirjojen maailmaan alle kouluikäisille 2015

Innostaa alle kouluikäisiä lukemaan.

kirjasta elokuvaksi - kuvatut sanat, sanattomat kuvat 2015

Kuhmoisten kirjasto haluaa nostaa esille kirjallisuuden kiinteää suhdetta elokuvataiteeseen
kutsumalla kirjailijoita, joiden teoksia on muutettu elokuviksi, vierailijoiksi kirjastoon.
Kunnan elokuvateatterissa on tarkoitus näyttää luennon jälkeen teoksesta tehty elokuva ja
sen jälkeen järjestää keskustelu elokuvakasvatusammattilaisen ja yleisön välillä.
Yhteistyökumppaneina kirjastolla tulee olemaan kolmannen sektorin toimijoita kuten Kuhmoisten Kulttuuriyhdistys ry ja Kuhmoisten Kotiseutuyhdistys ry, joiden kanssa suunnitellaan sopivat kohteet. Kirjasto osallistuu Kuhmoisten Kulttuuriyhdistyksen organisoimaan Lasten elokuvakasvatusviikkoon 24.-30.8.2015 lainaten tiloja, mainostilaa sekä työaikaa. Kuhmoisten Kotiseutuyhdistyksen kanssa järjestetään Isien työt -kansatieteellisten lyhytelokuvien esityksiä selitettyinä.

okm
avi